Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Pentingnya, Pahala dan Manfaat Haji

Apa pentingnya haji? Mengapa Muslim pergi haji? Haji merupakan kewajiban bagi umat Islam yang memiliki banyak keuntungan pribadi, sosial, pendidikan, moral dan ekonomi

Arti "Haji"
Haji secara harfiah berarti "menuju, mengunjungi, terus menerus pergi dan mengunjungi tempat yang penting dan terhormat."
Sebagai istilah Islam haji berarti ibadah yang dilakukan di bulan Zulhijah tahun Hijriyah dengan melakukan beberapa tugas keagamaan sesuai dengan kondisi mereka dan metode dengan benar di Ka'bah, Arafah, Muzdalifa dan Mina.
Haji menjadi wajib sembilan tahun setelah Hijrah (kepindahan Nabi Muhammad (SAW) dari Mekah ke Madinah.)
Ibadah haji adalah fardhu (wajib) untuk setiap Muslim yang mampu

Allah (swt) memerintahkan haji dalam ayat ke-97 Surah al Al-Imran:
"Disana terdapat tanda tanda yang jelas  (petunjuk Allah), diantaranya maqam tempat Ibrahim berdiri untuk berdoa, dan siapa saja yang memasukinya maka amanlah dia. Dan ziarah ke Baitullah adalah kewajiban kepada Allah bagi umat manusia, bagi orang yang dapat menemukan jalan ke sana. Adapun orang yang mengingkari (kewajiban) haji, ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu dari semua makhluk) "(QS. al Al-Imran I, 97).
"Sempurnakan ibadah haji dan umrah karena Allah." (QS. al Baqarah, 196)
"Wahai manusia! Allah (swt) telah menetapkan kewajiban ibadah haji. Bersegeralah untuk melakukan ibadah haji." (Muslim)
Jika anda menginginkan agen travel umroh yang profesional, silahkan langsung saja menghubungi travel umroh Jannah Firdaus penyedia umroh hemat 2022.
Haji adalah salah satu dari lima rukun Islam
Haji  adalah salah satu rukun Islam. Jadi, itu adalah perintah Allah (swt) yang fardhu seperti sholat dan puasa.
 Diriwayatkan oleh 'Abdullah bin' Umar bahwa Rasulullah (saw) bersabda:
"Kekuatan islam ditopang oleh lima (pilar), bersaksi  bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, dan melaksanakan sholat, membayar Zakat, Ziarah ke Rumah Allah (Ka'bah) dan puasa Ramadhan. "(Sahih Muslim, Buku 1, Hadis 20)

Haji membedakan umat Islam dari Kristen dan Yahudi
Kunjungan ke Ka'bah adalah khusus bagi umat Islam. Dalam agama Kristen dan Yudaisme tidak ada  kewajiban haji sesuai dengan doktrin Islam.
"Barang siapa yang memiliki cukup makanan untuk perjalanan, alat transportasi untuk mencapai ke Mekah, namun tidak melakukan haji, kemudian ia mati, ia maka akan mati sebagai seorang Yahudi atau Kristen" (At-Tirmidzi, Al-Bazzar)

Haji adalah salah satu perbuatan yang paling unggul
Dikisahkan oleh Abu Huraira:
Rasul Allah bertanya, "Apakah perbuatan terbaik?" Dia menjawab, "Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya (Muhammad). Penanya itu kemudian bertanya," Apa berikutnya (dalam kebaikan)? Dia menjawab, "Ikut serta dalam jihad di jalan Allah." Penanya kembali bertanya, "Apa berikutnya (dalam kebaikan)?" Dia menjawab, "melakukan ibadah Haji  ke Mekah 'Mabrur, (yang diterima oleh Allah dan dilakukan dengan maksud mencari keridhoan Allah saja dan tidak untuk pamer dan tanpa melakukan dosa dan sesuai dengan tradisi Nabi). " (Bukhari, Book 2, Hadis 25) (Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah)

Haji adalah penghapusan bagi dosa-dosa
Dikisahkan oleh Abu Huraira: Rasul Allah berkata,
"Siapapun yang melakukan haji ke rumah ini (Ka'bah) dan tidak mendekati istrinya untuk hubungan seksual atau melakukan dosa (saat melakukan ibadah haji), ia akan keluar  tanpa dosa seperti anak yang baru lahir. (yang baru dilahirkan oleh ibunya) . " (Bukhari, Kitab 28, hadis 45)

Pahala haji adalah "jannah"
Sayidina Abu Huraira meriwayatkan bahwa Rasulullah (saw) bersabda:
"Melaksanakan 'Umrah adalah kafarat untuk dosa yang dilakukan (antara itu dan sebelumnya). Dan pahala haji mabrur (yang diterima oleh Allah) adalah  surga." (Bukhari, Umra, 1) (Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah)

Haji memberi wanita pahala jihad
Jika seorang wanita berhasil dalam melaksanakan haji nya dalam keikhlasan tanpa melakukan dosa, ia dianggap telah mencapai  jihad terbaiknya.
Dikisahkan  Ummul Mu’minin 'Aisyah: Saya berkata"!. Ya Rasulullah Kami menganggap jihad sebagai perbuatan terbaik", Nabi bersabda, "Jihad terbaik (untuk wanita) adalah haji mabrur." (Bukhari, Haij; 595)
Dikisahkan oleh Aisyah: Aku berkata, "Ya Rasulullah tidak bolehkah kami berpartisipasi dalam pertempuran suci dan jihad bersama dengan Anda!?" Dia menjawab, "Yang terbaik dan jihad paling unggul (untuk wanita) adalah haji yang diterima oleh Allah." Sayidina 'Aisha menambahkan: Sejak aku mendengar itu dari Rasul Allah aku telah bertekad untuk tidak melewatkan haji. (Bukhari, 29, 84)

Ketika paling banyak hamba diampuni adalah pada hari-hari haji
'Aisyah (ra) menceritakan Rasulullah (saw) bersabda:
"Tidak ada hari dimana Allah membebaskan lebih banyak hamba-Nya dari neraka daripada hari 'Arafah. Dia semakin dekat, kemudian memuji mereka ke malaikat, sambil mengatakan: Apa yang hamba-hamba-Ku inginkan? "
(Muslim, Buku 7, Hadits: 3126)
Hari Arafah adalah hari yang cukup penting bagi haji. Wuquf yang merupakan pilar penting dari haji dilakukan pada hari Arafah pada sore sampai matahari terbenam. Rukun haji seorang muslim yang tidak melaksanakan wuquf tidak sah.
Jutaan umat Islam dari seluruh dunia memohon, berdoa dan menyembah Allah (swt) pada hari yang sama, di tempat yang sama, Arafah dan Allah swt melimpahkan pengampunan-Nya atas begitu banyak hamba pada hari Arafah yang diberkati .
"Tidak ada hari yang lebih baik dari pada hari Arafah dalam satu tahun, tidak ada hari yang lebih baik daripada hari Jumat selama seminggu." (Tirmidzi)

Haji adalah ibadah yang bahkan bayi dihargai
Ibnu Abbas, meriwayatkan bahwa Nabi (saw) bertemu dengan beberapa pengendara di al-Rawha 'dan berkata, "Siapa orang-orang ini?" Kata mereka, "Kaum Muslimin." Mereka berkata, "Siapa kau?" Katanya, " Rasulullah saw. "Seorang wanita mengangkat seorang anak dan berkata," Apakah ada haji untuknya? "Dia berkata, 'Ya, dan Anda akan mendapatkan pahala." (Muslim, 1336)

Haji adalah ibadah yang mendapat keuntungan dari karunia Allah (swt) sehubungan dengan imbalan duniawi juga
Dikisahkan oleh Ibn 'Abbas:
"Dzul Majaz-dan 'Ukaz adalah pasar rakyat selama periode pra-jahiliyah sebelum Islam. Ketika orang-orang memeluk Islam, mereka tidak menyukai untuk melakukan tawar-menawar di sana sampai Ayat Suci berikut diwahyukan: - Tidak ada salahnya bagi kalian Jika kalian mencari dari karunia  Tuhanmu (selama haji oleh perdagangan, dll) (2.198) ( Bukhari, Haj, 822)
Seperti disebutkan dalam suatu ayat, umat Islam diperbolehkan untuk terlibat dalam perdagangan dan bisnis selama hari-hari suci Haji. Namun, tentunya tidak boleh mencegah para jama’ah dari memenuhi kewajiban haji mereka. Larangan perdagangan khusus pada jam- jam di hari Jum’at.

Haji adalah ibadah yang dapat mengenal Nabi dan sahabat-Nya lebih dekat
Haji adalah ibadah yang mengilhami renungan mendalam untuk umat Islam karena dilakukan di tempat-tempat suci di mana Nabi tercinta (saw) dan para sahabatnya yang diberkati memenuhi tugas terhormat mereka.
Ibadah haji adalah untuk mengetahui "kepribadian kolektif dari Rasulullah (saw)" dengan pengetahuan tertentu yang merupakan sumber kebahagiaan dan perantaraan ummat ini.
Apa yang kita harus fahami dari ekspresi "kepribadian kolektif Nabi" adalah  dakwahnya (misi) dan keberadaannya sebagai nabi masa lalu dan bahkan masa depan.
Dunia ini seperti sebuah masjid  yang imamnya adalah  Nabi Muhammad (saw)yang diberkati.
Mekah adalah mihrab nya (altar) di mana Islam telah muncul dan itu adalah tempat di mana Nabi memimpin umat manusia untuk mempelajari ajaran iman.
Madina adalah mimbar  di mana Islam mulai diimplementasikan dan di mana etika sosial Islam diajarkan dan didirikan pada kehidupan sosial.
Mengunjungi tempat-tempat suci ini dengan renungan mendalam tentu membantu Muslim mendapatkan pengetahuan tulus dan tertentu tentang Nabi (saw) dan para sahabatnya yang dikasihi.

Haji mengingatkan Hari Kiamat
Haji adalah seperti latihan dari Perkumpuulan Agung pada Hari Kiamat.
Ritual haji  seperti symbol yang mengingatkan akan Hari Kiamat.
Rumah Suci Ka’bah di musim Haji mengingatkan "mahsyar" (lapangan tempat manusia dihimpun).
Perjalanan  Haji mengingatkan perjalanan manusia dari dunia ke akhirat. Ihram, pakaian haji, menyerupai kain kafan. Wuquf di Arafah dan Muzdalifah adalah pengingat dari Qiyamah (hari kiamat) dan padang mahsyar. Talbiyah adalah ekspresi penyerahan kepada Allah (swt). Tawaf (mengitari Ka’bah) adalah seperti contoh para malaikat yang mengelilingi para Arasy (Kursi Allah), menyentuh, mencium atau menunjuk Hajar Aswad (Batu Hitam) melambangkan kesetiaan kita kepada janji kita, sa'i antara Safa dan Marwa melambangkan kebaikan (thawabs) dan dosa-dosa dan jantung yang bolak-balik antara nafs dan jiwa. Mengorbankan hewan melambangkan pengorbanan nafs (jiwa) dengan melaksanakan ibadah dan keselamatan organ tubuh kita dari neraka sebagai imbalan atas organ hewan  yang diqurbankan.
Selama haji, semua jamaah haji apapun bangsa, bahasa, warna, peringkat atau status sosialnya, memakai pakaian yang sama,yaitu kain ihram yang menyerupai kain kuburan. Lapangan Haji penuh orang  berpakaian ihram memanifestasikan fakta yang disebutkan dalam ayat "Setiap jiwa akan merasakan kematian." (QS Al-Imran, 185). Refleksi kematian yang mendalam dan praktis tersebut adalah cara yang bagus dan efektif akan ketulusan, pengabdian, penyerahan yang mengarah ke keyakinan yang kuat.

Melalui haji, Muslim  memahami arti sebenarnya dari "Allahu Akbar"
"Seringnya menyatakan "Allahu Akbar! (Allah Maha Besar!) " selama haji adalah untuk alasan di atas. Haji yang berkah adalah ibadah pada tingkat universal untuk semua orang. Seperti halnya pada hari istimewa seperti festival, seorang  prajurit pergi ke perayaan raja seperti Jenderal di lingkaran jendral, dan menerima nikmat-Nya, dengan cara yang sama, seorang Hajji, tidak peduli seberapa rendahnya, kembali  menuju Pemelihara nya di bawah judul yang maha Pemelihara setiap wilayah bumi, seperti orang suci yang telah melalui semua  tingkatan. Ia dihormati dengan ibadah universal. Yang pasti, derajat universal dominicalitas yang dibuka dengan kunci  haji, dan cakrawala kebesaran Tuhan yang terlihat oleh matanya melalui teleskop, serta lingkup ibadah yang secara bertahap terungkap ke hatinya dan imajinasi melalui kepatuhannya , dan panas, ketakjuban, kekaguman, dan ketakutan akan dominicalitas yang disebabkan oleh tingkat keagungan dan tahap terakhir manifestasi, hanya bisa ditenangkan dengan 'Allah Maha Besar! Allah Maha Besar! ', Dan terungkapnya tingkat yang dilihat atau dibayangkan  hanya dapat dicanangkan oleh itu. Setelah haji, makna ini ditemukan dalam berbagai derajat mulia dan universal dalam sholat Hari Raya ('Idul Adha), doa minta hujan, dan doa doa yang dibacakan pada gerhana matahari dan bulan, dan dalamsholat  berjamaah. Dengan demikian, pentingnya tanda dan peringatan Islam, juga bahkan jika dari kategorikan Sunnah, terletak pada alasan ini "(Badiuzzaman, The words, 16th Word).
Jika anda menginginkan agen travel umroh yang profesional, silahkan langsung saja menghubungi travel umroh Jannah Firdaus penyedia umroh ramadhan.

Posting Komentar untuk "Pentingnya, Pahala dan Manfaat Haji"